Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie, regressietherapie, reïncarnatietherapie, energetischetherapie en relatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie,
relatietherapie, regressietherapie en
reincarnatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

Psychotherapie Doetinchem

Els Mientjes

Psychotherapie wordt vaak gebruikt bij persoonlijkheidsproblematiek zoals stemmings-, persoonlijkheids- en angststoornissen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat psychotherapie vaak zelfs effectiever is dan medicatie.

In holistische psychotherapie is er een samenhang van lichaam, energielichaam, zelfbewustzijn en spiritueel Bewustzijn.

In holistische psychotherapie maken we gebruik van de 4 verschillende bewustzijnsniveaus. Dit is het fysieke niveau, het emotionele niveau, het mentale niveau en het causale niveau, oftewel het spirituele niveau ook wel onderbewustzijn genoemd.

Doetinchem  psychotherapie specialisatie: Gebaseerd op de vier bewustzijnsniveaus.

Wanneer je in contact bent met jezelf wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. In de loop van ons leven zijn we dat contact kwijt geraakt. In de therapie wordt dit contact hersteld.

Je leert de signalen interpreteren op fysiek, emotioneel, mentaal en causaal niveau.

Fysiek Niveau:
Hoe reageert mijn lichaam in verschillende situaties.

Emotioneel Niveau:
Wat neem ik waar met mijn zintuigen.

Mentaal Niveau:
Welke gedachtes, overtuigingen gaan er mee gepaard.

Causaal Niveau:
Wat zegt mijn intuitie; is creatieve energie

Er zijn aanwijzingen dat steeds meer mensen, in deze tijd van spiritueel zoeken, de een of andere vorm van spiritueel ontwaken ervaren. Een plotseling ontwaken van de in ons aanwezige Kundalini-energie, maar ook andere vormen van spiritueel ontwaken, kan ernstige psychische problemen veroorzaken, maar ook veel lichamelijke klachten. Het is mogelijk dat mensen die in feite een spiritueel ontwaken ervaren extreme psychische reacties krijgen, en ten onrechte tot psychiatrisch patiënt worden bestempeld. Ook allerlei lichamelijke verschijnselen kunnen optreden, waardoor iemand eindeloos het medische circuit kan bezoeken zonder verbetering van de situatie. Bewustzijn en begrip ten aanzien van dit proces zijn nodig, om een luisterend oor te kunnen bieden aan degenen die het doormaken.

Hulp & advies in Doetinchem psychotherapie, Bel Els Mientjes: 06 23346102

Doetinchem psychotherapie

Gewerkt wordt onder meer met methoden uit gestalt, voice dialogue, NLP, RET, innerlijk kindwerk, rebirthing, familie-opstellingen, transactionele analyse, regressie- en reïncarnatietherapie.

Psychotherapie wordt vaak gebruikt bij persoonlijkheidsproblematiek zoals stemmings-, persoonlijkheids- en angststoornissen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat psychotherapie vaak zelfs effectiever is dan medicatie. Het doel is psychische klachten en de invloed hiervan op het lichaam te verminderen en/of beter hanteerbaar te maken. De deskundigheid van de therapeut en de inzet van de cliënt is hierbij essentieel.

De periode van behandeling verschilt naargelang de psychische problematiek. Alles met als doel de levenskwaliteit van de cliënt te verbeteren en bestaande problematiek op te lossen of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie Doetinchem is persoonlijk en op maat. Praktijk voor integratieve psychotherapie in Doetinchem.

Voor hulp & advies in psychotherapie Doetinchem, Bel Els Mientjes: 06 23346102

 1,665 totaal aantal views,  2 weergaven vandaag