Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie, regressietherapie, reïncarnatietherapie, energetischetherapie en relatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie,
relatietherapie, regressietherapie en
reincarnatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

Gestalt

Het contact tussen de therapeut en de client is de belangrijkste factor; de cliënt kan met zijn/haar gedrag experimenteren in de veilige omgeving die de therapeut creeert, als een oefening voor het contact met zichzelf en anderen.
Door zichzelf bewuster waar te nemen leert de client bewuster keuzes te maken en dus bewuster te handelen. De therapeut fungeert daarbij als een soort spiegel; hij/zij geeft de client feedback op zijn/haar gedrag.

In Gestalttherapie spreekt men over “experimenten”. De therapeut nodigt de cliënt bijvoorbeeld uit een situatie uit zijn dagelijks leven te spelen. Door op verschillende stoelen te gaan zitten kan de client als het ware in de huid kruipen van zichzelf en zijn “tegenspelers”. De dialoog die er zo ontstaat geeft de cli‘nt de mogelijkheid wat afstand te nemen en werkt vaak verhelderend.

In andere experimenten ligt de aandacht meer op het lichamelijk gewaarzijn; de cllient versterkt bijvoorbeeld bepaalde bewegingen die hij zich daarvoor nauwelijks bewust was. Meestal ontdekt hij/zij daardoor de verborgen betekenissen van deze bewegingen.

Gestalttherapie heeft het doel de client te helpen naar een groter gewaarzijn van wat hij/zij doet en hoe daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.

rebirth

 1,743 totaal aantal views,  2 weergaven vandaag