Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie, regressietherapie, reïncarnatietherapie, energetischetherapie en relatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

Praktijk voor hypnotherapie, psychotherapie,
relatietherapie, regressietherapie en
reincarnatietherapie in Doetinchem Bel: 06 23346102.

VERSLAVINGEN EN DE DIEPERE BETEKENIS

VAN SLACHTOFFERSCHAP TOT MEESTERSCHAP

EVOLUTIE EN SPIRITUALITEIT (een visie) Dit verband met elkaar is misschien groter dan wij denken. Wij zijn kosmische/spirituele wezens met een aarde-ervaring bekeken vanuit een esoterische visie. Religies zijn zo oud als de mensheid en door de mensheid zelf bedacht maar met spiritualiteit ligt dat anders. En dat “anders” is omdat we in aanleg spirituele wezens zijn; we beschikken over een lichaam waarvan de geest onderdeel uitmaakt. Terwijl religie door de mens is bedacht en dat is niet het geval met spiritualiteit, oftewel geestkracht die in aanleg in ons aanwezig is. In religies wordt de spiritualiteit buiten de mens geplaatst
Uncategorized
Mijn persoonlijke mantra. Wanneer ik iets ga schrijven over mijn persoonlijke mantra is het wel fijn om te weten wat een mantra is.   Deze betekenis sprak mij wel aan :  “Een mantra is een woord of zin dat steeds wordt herhaald tijdens een meditatie of gebed.  Het woord mantra komt uit het Sanskriet en het betekent letterlijk: het bevrijden van het denken. Doordat je je aandacht richt op een woord of zin, geef je je denken een klusje tijdens het mediteren.” Dit is de  onstaansgeschiedenis van mijn persoonlijke mantra. Toen ik 38 jaar oud was, getrouwd, moeder van 3
Uncategorized
Waarom in het Engels? Omdat ik het woord “Divine” dat staat voor Goddelijk en niet voor een religie, mooier vind dan de Nederlandse vertaling. Artificial Intelligence klinkt ook weer mooier dan Kunstmatige Intelligentie. Maar het gaat natuurlijk over meer dan alleen maar mooi klinken. De Kunstmatige Intelligentie breidt zich met een razendsnel tempo uit. Dit is op zich een mooie en goede ontwikkeling zolang het vanuit een integere intentie toegepast wordt. Zodra eigen gewin (ego) de motieven zijn is het discutabel. Waarom dan de “Divine” hierbij betrekken? Veel mensen denken dat het leven maakbaar is en dat “AI” Artificial Intelligence)
Uncategorized
We kennen allemaal wel het gevoel om invloed uit te oefenen. Of het nu gaat om dingen naar onze hand te zetten of het verwerven van kennis over zaken die ons kan helpen om het leven aangenamer te maken. Want kennis is macht. Zelf vind ik macht geen vies woord. Want machtig zijn heeft ook een lading van krachtig en sterk zijn en dan heb ik het over het positief aanwenden van macht. Echter voordat we macht als kracht kunnen inzetten is het nodig dat we een flinke dosis zelfkennis hebben ontwikkeld. Bij macht uitoefenen heeft het ego belang. Wanneer
Uncategorized
Het laat duidelijk zijn dat we ons in een evolutionair proces bevinden. Het is een van de twaalf grote tijdperken die de namen hebben van de twaalf tekens uit de dierenriem. Elk tijdperk duurt 2150 jaar, en maakt deel uit van een cyclus van in totaal 25800 jaar. Eind 2012 zijn we van het Vissen-tijdperk overgegaan naar het Aquarius tijdperk. De planeet gaat kosmisch gezien door grote aanpassingen; upgrades hoe je ze ook wilt noemen. Duidelijk is dat we steeds meer interstellair gaan dat wil zeggen dat buitenaardse intelligenties, ook wel extraterestials genoemd ons assisteren bij dit proces. Het wordt
Uncategorized
Zo beginnen veel sprookjes maar in ons leven zijn er ook volop momenten dat we ons realiseren dat iets “was”. Dat wat “was” heeft ons inzicht gegeven of iets geleerd. Tegelijkertijd houden we vaak vast aan iets dat “was” omdat ondanks dat het destructief is we los moeten laten dat wat “was”. We zijn soms verslaafd aan zaken die niet goed voor ons zijn en om keuzes te maken wordt kracht en wijsheid maar vooral liefde voor ons zelf vereist. Ik heb geleerd en ervaren dat loslaten een van de moeilijkste dingen is. In loslaten zit overgave. Overgave is een
Uncategorized
Het is een min of meer abstract begrip maar ook weer niet. Mooi van taal is dat woorden een lading kunnen dekken en tegelijk veel vragen kunnen oproepen. Dat laatste was in dit geval bij mij. Wat begon in de jaren 70 als de New Age Beweging zette zich voort in een vorm van Spiritualiteit waar we nu mee te maken hebben. 20 Jaar geleden toen ik begon met het geven van Meditatiecursussen was dat nog zweverig. Nee mindfullness was de wetenschappelijke equivalent en mogelijk effectiever. Wanneer mensen de 1e meditatieavond kregen vertelde ik ze meteen dat het zitten op
Uncategorized
Wat me de afgelopen tijd nog het meest bezig houdt is hoe ons bewustzijn werkt. In mijn werk als therapeut is dit meestal een van de eerste dingen om een client duidelijk te maken hoe ons bewustzijn en dus ons onderbewustzijn werkt. Want als hypnotherapeut ligt daar mijn werkterrein. Mijn uitleg is dan vervolgens dat er sprake is van grofweg 4 bewustzijnslagen; fysiek, emotioneel, mentaal en causaal.Dat gaat van grofstoffelijk fysiek, naar fijnstoffelijk causaal. Nu dat causale veld, ons onderbewustzijn, is interessant in therapie. Daar liggen onverwerkte zaken waar via regressie contact mee gemaakt wordt en vervolgens in ons dagbewustzijn
Uncategorized
Tijdens een van mijn wandelingen zag ik in een weiland deze oude porseleinen knoppen aan een paal die destijds als stroomgeleiders werden gebruikt maar er nu werkeloos bij staan. Ze herinneren aan een minder geavanceerd verleden wanneer het gaat over electriciteitsvoorziening. Jaren geleden tijdens een meditatie kreeg ik een beeld van zo’n “conductor” zoals het officieel heet. Voor mij was dat een symbool dat ik net als deze “conductor” energie zou gaan doorgeven in het werken met mensen. Tot op de dag van vandaag ben ik dankbaar dat ik dat werk mocht doen en nog steeds doe. In wezen zijn
Uncategorized
Zonnevlammen Afgelopen week was er een grote activiteit aan zonnevlammen die nog voortduurt. Het effect daarvan is op aarde, en in ons lichaam voelbaar. Er is al lang sprake van een “Solar Flash” en deze uitstoot van zonnevlammen van afgelopen week zou een vooraankondiging kunnen zijn. Tijdens deze pieken kunnen we last krijgen van allerlei fysieke en emotionele klachten. Dit zou je een soort van opschoning kunnen noemen. De frequentie van de aarde en dus ook van ons lichaam wordt verhoogd zodat we beter uitgerust zijn voor het leven in de vijfde dimensie. Vanaf 2012 is die versnelling gaande in
Uncategorized

 2,681 totaal aantal views,  1 weergaven vandaag